Werkwijze - Trots Kindercoachpraktijk Kerkrade
Bel ons: +31 (0)45 5411232 E-mail ons: info@trotskindercoachpraktijk.nl

Home » Werkwijze

 • Ter informatie

  U kunt mij bellen voor het stellen van uw hulpvraag, dit is vrijblijvend en kosteloos. U kunt er ook voor kiezen om via deze website het contactformulier in te vullen.

   Oriënterend gesprek (telefonisch)

  Tijdens dit gesprek kunt u uw hulpvraag stellen. Ik zal u informeren over de mogelijkheden en mijn werkwijze betreffende uw vraag. Het oriënterend gesprek duurt maximaal 20 minuten en is kosteloos.

  Intakegesprek

  Indien u heeft aangegeven het coachingstraject te willen starten, zal het eerste gesprek een intakegesprek zijn. Dit gesprek is bij voorkeur met beide ouders, zonder dat uw kind hierbij aanwezig is (vanaf 12 jaar is het kind wel aanwezig). In geval van een scheidingssituatie zal ik om schriftelijke toestemming vragen middels een handtekening van de andere ouder. Het intakegesprek is bedoeld als kennismaking en om de hulpvraag van u en/of uw kind helder te krijgen.
  Voorafgaand aan het intakegesprek krijgt u van mij een ‘intakeformulier’ toegestuurd dat tijdens het gesprek met u besproken wordt.

   Coachingstraject

  De eerste sessie met het kind zal ook een soort intake zijn. We maken kennis met elkaar en ik bekijk welke vorm van hulp het beste bij hem/haar past. Hierbij maak ik gebruik van verschillende technieken en methodes, zoals gesprekken, visualisaties, rollenspelen, teken- en spelopdrachten.

  Een sessie met uw kind duurt gemiddeld één uur. Als u het prettig vindt kunt u ervoor kiezen om de laatste 10 minuten aanwezig te zijn, waarin uw kind kan vertellen of kan laten zien wat we die keer hebben gedaan. Het komt ook voor dat ik u vraag bij een hele sessie aanwezig te zijn, dit spreken we dan apart af. Uw kind krijgt bij aanvang van het traject een persoonlijke map waarin het gemaakte dingen kan bewaren. Deze map gaat elke keer mee naar huis en kan uw kind gebruiken om in te kijken, hetgeen we besproken hebben nog eens door te lezen en eventuele opdrachten in te maken.

  Hoe lang een traject duurt verschilt per kind en is afhankelijk van de hulpvraag. Gemiddeld zijn 5 tot 8 sessies voldoende, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden.
  Wanneer er een langer traject wenselijk is, gaat dit altijd in overleg met ouders en kind.

   Voortgangsgesprek

  Na twee á drie sessies met uw kind nodig ik u uit voor een ‘tussenevaluatie’ het zogenaamde ‘voortgangsgesprek’. Tijdens dit gesprek bespreek ik met u hoe het tot nu toe met uw kind is gegaan, wat uw kind al heeft bereikt en waar het nog behoefte aan heeft. Daarna spreken we het aantal sessies af dat mogelijk nog nodig is om de coaching met succes te kunnen afronden.

   Evaluatiegesprek

  Het evaluatiegesprek ofwel eindgesprek zal plaatsvinden met ouders en kind.
  Tijdens dit gesprek wordt het groeiproces en de voortgang besproken en tevens evalueren we het hele traject. We herhalen hoe in de toekomst zelfstandig aan de doelen gewerkt kan worden en wat de rol van de ouders/omgeving daarbij kan zijn.

   

  ©2015 TROTS Kindercoachpraktijk

  Ontwerp en ontwikkeling door Novi Online